SAMEN WERKEN MET STICHTING 4 SWEET SOCIAL.

 

Samen sterk

Stichting 4 sweet social gelooft in de kracht en waarde van duurzame relaties. Selecteren, de klik opzoeken, opbouwen, uitbouwen en samen successen delen. Met onze gasten, maar zeker ook met onze vrijwilligers en samenwerkingspartners. Zo investeren we samen in de toekomst. Dat werkt.

 

 

 

Maatschappelijk betrokken

 

We zijn er van overtuigd dat we als organisatie alleen succesvol kunnen zijn als we ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid  nemen en maatschappelijke betrokkenheid  proactief uitdragen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid zijn hiermee echt onderdeel van onze stichting. En daar zijn we trots op.

 

 

 

 

 

Partnerships

 

Soms gaan we nog een stap verder om onze duurzaamheidsambitie kracht bij te zetten en investeren we in het opzetten van (exclusieve of selectieve) duurzame partnerships. Hierbij is er een dubbelrol weggelegd voor het woord ‘duurzame’.

 

Aan de ene kant verbinden we ons voor langere tijd aan geselecteerde samenwerkingspartners. Samen willen werken aan succes. Door innovatie of co-creatie. Nu en in de toekomst. Aan de andere kant sluiten we deze specifieke duurzame partnerships alleen met partners die ook een uitgesproken duurzaamheidsambitie hebben. In hun aanpak en/of in hun producten of diensten. Producten of diensten met een dieper verhaal. Zo investeren we samen in de toekomst. Daar houden we van.