De familie club.

Project ontstaan na een werkbezoek in Utrecht.

Hier word stil gestaan bij de problematiek van het gezin.

We zoeken niet alleen naar oplossingen maar coachen het gezin.

Zij worden later ook weer een coach of ondersteuner voor andere gezinnen met dezelfde problematiek.

Waar nodig verwijzen door  of werken wij samen met professionals.

 

 

Stichting 4 sweet social  zet zich op dit moment in voor 10 gezinnen met meervoudige problematiek.

Denk aan verslavingen, verstandelijke beperkingen, psychische problemen en/of leven onder de armoedegrens. Deze zogeheten multi-probleem gezinnen zijn erg kwetsbaar.

Bij ruim 55.000 gezinnen in Nederland  gaat het zodanig mis, dat thuis wonen voor kinderen  niet meer mogelijk is.

Als kinderen verwaarloosd en/of mishandeld worden, tekent dit hun verdere leven.

 

 

Ieder huisje heeft zijn kruisje.

De inzet van dit project houd in dat we de taboe sfeer proberen weg te halen.

Vaak word er gedacht dat zij de enigen zijn met een bepaald probleem.

Bijvoorbeeld armoede in het gezin.

Wij willen ons graag inzetten om diverse verhalen bespreekbaar te maken en onder de aandacht te brengen 

Armoede kan ontstaan door bijvoorbeeld het overlijden van een ouder of door onverwacht verlies van een baan.

 

 

Stichting 4 sweet social  is blij met de betrokkenheid en steun van haar vrienden, vrijwilligers en donateurs.

Een positieve verandering bewerkstelligen lukt alleen als we samen de handschoen oppakken.

Daarom zijn we zo blij met die steun.

Want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat deze gezinnen hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan een toekomst. Een toekomst waarin een lach geen uitzondering meer is, maar een recht."