Dagelijks bestuur.

 

:Voorzitter

:Secretaris

:Penningmeester

 

Algemene bestuursleden.

 

Ton.

Marco.

 

 

 

 

Het dagelijks bestuur ziet er op toe dat de stichting op een goede en kwalitatieve manier de activiteiten uitvoert.

 

De bestuursleden kunnen niet in aanmerking komen voor bestuursvergoedingen.

Alle werkzaamheden door betrokkenen geschied in hoofdzaak gratis.

Stichting 4 sweet social heeft als doelstelling 2 keer per kalenderjaar de vrijwilligers in het zonnetje te zetten.

 

 

Stichting 4 sweet social heeft niet ten doel het doen van uitkering (en) aan haar oprichter(s) en/of aan haar bestuurder (s).

 

Het bestuur is  niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten , waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk mede schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbind.