Stichting 4sweet social heeft zich er toe verplicht alle informatie openbaar te maken.

Doel van deze verplichting is ieder die wenst inzage te geven in het financieel plaatje van de stichting.

Wij proberen de situatie zo up to date mogelijk weer te geven.