GEEN WINSTOOGMERK.

WAT GEBEURT ER MET UW BIJDRAGE?

Reserveren.

Het grootste deel van uw bijdrage zal besteed worden voor het organiseren van onze eigen activiteiten die niet ondersteund worden door fondsen, gemeente of bedrijfsleven.

Investeren.

Investeren in nieuwe projecten en activiteiten.

Meer keuze is grotere kans om doelen te bereiken.

 

Onderhoud.

Een deel zal gereserveerd worden voor het onderhoud van materialen.

Deze proberen wij uiteraard zo laag mogelijk te houden.