ACTIVITEITEN WEEK VAN HET GELUK.

Dock geeft in samenwerking met vluchtelingenwerk Schiedam, stichting 4 sweet social en Dock  een workshop gegeven.

Dinsdag 26 september kon iedereen die dat wilde deelnemen aan de cursus 'Stop met piekeren'.

De workshop is bedoeld om mensen bewust (er) te maken over hun leven en hoe ze anders tegen  hun 'problemen'aan kunnen kijken om zodoende gelukkiger te zijn/worden en minder te piekeren.